Verwerking van Persoonsgegevens

In deze privacy policy vermelden wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken en welke doeleinden daar achter zitten. Evergraph verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u deze gegevens aan ons hebt gegeven. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens, wanneer u onze producten en/of diensten besteld, een aanvraag doet en/of meer informatie wilt.Evergraph heeft niet de intentie om persoonsgegevens van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar te verzamelen. Behalve als er toestemming wordt gegeven door hun ouders of verzorgers. Het is voor Evergraph niet mogelijk om de leeftijd van een bezoeker te achterhalen en/of te controleren of een bezoeker de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt of is gepasseerd. Het is daarom aangeraden dat ouders/verzorgers betrokken zijn bij activiteiten van hun kinderen. Zo kan er voorkomen worden dat de persoonsgegevens over kinderen wordt verzameld zonder de toestemming van hun ouders/verzorgers. Indien u vermoedens hebt dat Evergraph zonder toestemming uw persoonsgegevens verwerkt. Vragen wij u contact op te nemen met ons, zodat wij de persoonsgegevens kunnen verwijderen. U kunt ook contact met ons opnemen om te vragen hoe Evergraph omgaat met uw persoonsgegevens. Dit beleid is ter bescherming van uw privacy.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam Telefoonnummer  • E-mailadres  • Adresgegevens  • IP-adres  • bankrekeningnummer  • BTW-nummer (indien u die hebt)  • Andere persoonsgegevens die u opzettelijk geeft, zodat de diensten die op de website beschrijven zijn gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd.

Wat is de grondslag en met welke doeleinden verwerken wij uw Persoonsgegevens

Evergraph verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden zoals bedoeld in artikel 6 van de EU-AVG:

• U toestemming gegeven hebt

• De verwerking van persoonsgegevens dient een gerechtvaardigd belang, namelijk ons commerciële belang.

• Het kunnen voldoen aan de  wettelijke verplichtingen.

• Het kunnen uitvoeren van de overeenkomst

Evergraph verwerkt uw persoonsgegevens voor doeleinden, zoals..

• Het verwerken van betalingen.

• Het voeren van de administratie.

• Het verwerken, in ontvangst nemen en realiseren van bestellingen.

• De wettelijk verplichte processen, zoals het kunnen doen van de belastingaangifte.

• Het uitbreiden en verder laten ontwikkelen van de website van Evergraph en de diensten op maat te kunnen aanbieden.

• Het mogelijk maken om contact met u op te nemen.

• Het verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen of commerciële berichten via e-mail, telefoon en/of andere communicatiediensten.

Het delen van Persoonsgegevens met derden

Evergraph heeft het recht om uw persoonsgegevens te delen met derden die deel uit maken van de dienstverlening van Evergraph. Ook deelt Evergraph uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met de derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te kunnen garanderen. Hierbij is Evergraph verantwoordelijk voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst. 

Het bewaren van Persoonsgegevens

Evergraph bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om bestellingen/afspraken te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden.

Persoonsgegevensverwerking buiten de EU

De informatie die verzameld is door derden via de website van Evergraph kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Al die partijen waaronder Google, Facebook en Microsoft maken deel uit van het Privacy Shield -programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en de Europese Commissie. Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van een passend beschermniveau voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens bekijken, aanpassen en/of verwijderen

U kunt een verzoek tot aanpassing, het bekijken of verwijdering van uw persoonsgegevens naar info@evergraph.nl sturen. Ook kunt u een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar van uw persoonsgegevens sturen. Om te kunnen garanderen dat u degene bent die het verzoek stuurt, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen bij het verzoek. Hierbij dient u uw pasfoto, Burgerservicenummer, paspoortnummer en MRZ onleesbaar en onherkenbaar te maken. 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, aan te passen en te bekijken. Ook hebt u recht op persoonsgegevensoverdraagbaarheid, toestemming voor de persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Evergraph. U kunt contact met ons opnemen en een verzoek indienen om uw persoonsgegevens door te sturen naar een bedrijf die volgens u uw persoonsgegevens wil ontvangen.

 

Beveiliging Persoonsgegevens

Evergraph gebruikt technieken en maatregelen op managementniveau die helpen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen en te verhelpen. Evergraph geeft hoge prioriteit aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Indien u vermoedens hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er sprake is van misbruik, neem dan contact met Evergraph op.

Wijziging in de Privacy Policy

Evergraph heeft het recht om de privacy policy aan te passen. De wijzigingen worden op de website van Evergraph gepubliceerd. Bekijk regelmatig de website van Evergraph om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Evergraph probeert zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, dit binnen 2 weken.